Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 30. prosince 2022

Návšteva klimatickej záhrady

Aktivity priamo v prírode, projekty v miestnej komunite, vlastné bádanie či experimenty, ako zlepšiť ochranu životného prostredia. Systematicky žiakov vzdelávať v hľadaní súvislostí vzájomných premien energie v procesoch tvoriacich súčasť každodenného života človeka so zreteľom na racionálne využitie a úsporu energie.

Dňa 22.9. sme sa s našimi Amaveťákmi  zúčastnili informačného podujatia o klimatickej záhrade na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v RS. Počas prehliadky sme si pozreli dažďové jazierko, kompostéry, vyvýšené záhony, oddychový chodník a oddychové miesto pod stromom. Vypočuli sme si výhody všetkých častí a tiež ako sú ponapájané na odtoky dažďovej vody. Taktiež všetky časti je možné využiť aj pri vyučovacom procese.


Žádné komentáře:

Okomentovat