Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 30. prosince 2022

Návšteva Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote – Deň Zeme - Zahraj sa so Sysľom

 Cieľom podujatia:

Spoznať život a prostredie jedného z najfotogenickejších hlodavcov. Vedieť, aké druhy živočíchov sa vyskytujú v našom regióne.  Poznať chránené druhy a územia v blízkom okolí.

Výstava Syseľ predstavila žiakom tohto hlodavca, jeho život, prostredie, ohrozenia, ktorým čelí a opatrenia na jeho pomoc. Prostredníctvom fotografií a dermoplastických preparátov spoznali stavbu jeho tela, spôsob života, vzťah s ľuďmi, jeho domov a ostatné druhy živočíchov a rastlín, s ktorými zdieľa jeden životný priestor. Deti si  vyskúšali, aké je to v sysľom tuneli a prostredníctvom hier si mohli overiť, či poznajú aj jeho susedov.

Súčasťou výstavy je aj tvorivá dielňa. Deti použili recyklovateľné materiály /papier, drevo/, z ktorých si vyrobili sysľa vo svojom príbytku.

V tretej časti si prezreli expozíciu geológie, paleontológie, zoológie. Prezentované sú tu živočíchy biotopov kultúrnej stepi, lesostepi, listnatého a zmiešaného lesa ihličnatého lesa a horských lúk, ale i primárne a sekundárne vodné spoločenstvá. Časť expozície je venovaná zákonom chráneným druhom živočíchov územia regiónu, ochrane prírody ako celku a životnému prostrediu.

Žádné komentáře:

Okomentovat