Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 30. prosince 2022

Deň Zeme

Cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

 Preto sme sa aj my, žiaci , členovia klubu AMAVET a zamestnanci zo ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote v tento deň 22.4. rozhodli, že si zveľadíme naše životné prostredie a upravíme si areál našej školy. Naši mladší žiaci presádzali kvietky, zbierali nečistoty okolo školy a robili rôzne aktivity zamerané na to, že každý deň môže byť Dňom Zeme a treba mať v úcte a láske  našu planétu.

     Starší žiaci vysadili množstvo kvetov a upravili kvetinové záhony – časť „Oáza oddychu“ a presadili kvety na chodbách školy. Natreli bránky, basketbalové koše, pneumatiky na športovisku pri telocvični.

Zbrúsili a natreli lavičky. Okrem prác v areáli školy mali pripravené aj iné sprievodné aktivity, návštevu Ekorelaxu, exkurziu Zvernica Teplý Vrch a exkurziu  Čistička odpadových vôd v Rimavskej Sobote.  

            Preto nielen počas Dňa Zeme by sme si mali uvedomiť dôležitosť svojho správania sa ku krajine. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby životné prostredie nebolo zaťažované a aby planéta Zem zostala čo najdlhšie zachovaná pre ďalšie generácie.

Všetkým za dobre odvedenú prácu srdečne ďakujem.

Žádné komentáře:

Okomentovat