Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. července 2017

Dajme veciam druhú šancu - 21.4.2017

Cieľ podujatia:
Výroba papiera z novinového odpadu. Dajme veciam druhú šancu. Naučme deti recyklovať odpad. Dôraz kladieme na triedenie a recykláciu odpadu.

Program podujatia: Z pohodených letákov alebo novinových papierov sa dá vyrobiť umelecký artefakt, podľa vlastného uváženia a fantázie. Deti si pripravili rozdrvenú papierovú hmotu z novín a vyrábali znovu papier.
Sušili a vytvárali rôzne umelecké diela.Na papier maľovali, alebo ho skrášlili kvetinami. Práca sa deťom páčila.

Žádné komentáře:

Okomentovat