Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. července 2017

Okresná súťaž - Čo vieš o hvezdach? - 7.4.2017

Cieľ podujatia:
Okresná súťaž sa uskutočnila 7. 4. 2017 v priestoroch Hvezdárne v Rimavskej Sobote. Zúčastnilo sa jej 22 súťažiacich všetkých troch kategórií.
Súťažiaci boli žiakmi a študentmi:Gymnázia I.Kraska R.Sobota,Strednej odbornej školy Tisovec,ZŠ Dr.V.Clementisa Tisovec,ZŠ P.Dobšinského R.Sobota a ZŠ Š.Daxnera R.Sobota.
Získanie nových vedomostí z astronómie, porovnanie vedomostí.

Program podujatia: Súťaž pozostávala z troch kôl: písomné kolo obsahovalo – príklad na výpočet; doplnenie správnej odpovede; podčiarknutie správnej odpovede; mapu hviezdnej oblohy, v ktorej bolo potrebné doplniť správne názvy vyznačených súhvezdí alebo objektov;
obrázkové kolo vyžadovalo – pomenovanie premietaných telies a objektov, s prípadným uvedením súhvezdia, v ktorom sa nachádzajú;
ústne kolo – súťažiaci si ťahali otázku, ktorá pozostávala z dvoch častí; z oblasti všeobecnej astronómie alebo slnečnej sústavy.
Súťaž hodnotila porota v zložení: predseda: RNDr. Pavol Rapavý – vedúci Hvezdárne v Rimavskej Sobote – organizačnej súčasti KH a P M. Hella v Žiari nad Hronom, Mgr. Stanislav Kaniansky vedúci Hvezdárne v Banskej Bystrici - organizačnej súčasti KH a P M. Hella v Žiari nad Hronom a Ing. Jaroslav Gerboš – pracovník Hvezdárne v B. Bystrici.
Písomné a ústne kolo pripravili pracovníci Hvezdárne v Banskej Bystrici, obrázkové kolo pracovníčka Hvezdárne v R. Sobote.
Súťažiacim z prvých troch pozícií boli odovzdané pozvánky na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom: 26. 4. 2017 pre I. a II. kategóriu.

Žádné komentáře:

Okomentovat