Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. července 2017

Separujme a recyklujme - 21.4.2017

Cieľ podujatia:
Pri príležitosti DŇA ZEME sme deťom pripravili odbornú prednášku na tému "Význam separovania a recyklovania komunálneho odpadu".
Pre názornosť možno uviesť, že jedna tona zberového papiera nám zachráni 17 dospelých stromov.


Program podujatia:   
V spolupráci s firmou BRANTNER v našom meste sme deťom pripravili odbornú prednášku.
Pracovníčka Ing. Henrieta Struhárová deťom plnohodnotne vysvetlila ako správne triediť komunálny odpad. Deti mali množstvo otázok, čo sa s odpadom robí, atď. 


 


 Slovenské domácnosti sa už naučili triediť papier, sklo a plasty?
Slovensko sa radí medzi krajiny s najnižším množstvom vytriedeného odpadu v Európe.V Nemecku, Rakúsku alebo škandinávskych štátoch, kde majú zavedené komplexné systémy zberu, sa väčšina odpadu vracia späť do výrobného procesu a na skládkach ho končí menej ako päť percent. Len osem percent vytriedi Slovák z ročne vyprodukovaného odpadu. 
Žádné komentáře:

Okomentovat