Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. července 2017

Krajské kolo- Čovieš o hviezda? - 26.4.2017

Cieľ podujatia:
Je celoslovenská astronomická vedomostná súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská
ústredná hvezdáreň v Hurbanove.Súťaž prebieha v troch kolách: okresné, krajské a
celoslovenské.Súťaží sa v roch vekových kategóriách: 1.kategória -4.-6.roč.ZŠ a 1. roč. osemročného gymnázia 2. kategória-7.-9.roč.ZŠ a 2. -4. roč.osemročného gymnázia
3.kategória-žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.-8.roč.osemročného gymnázia.
Spoluorganizátormi súťaže sú hvezdárne, astronomické kabinety a centrá voľného času na Slovensku.

Program podujatia: Z OK postúpili Samuel Duda, Samuel Sklenár - 1.kategória a Lukáš Pilz - 2.kategória.
Chlapcov pripravovala Mgr. Elena Sakálová.
Program podobný ako na OK+orientácia na nočnej oblohe v Planetáriu.
Súťaž pozostávala z troch kôl: písomné kolo obsahovalo – príklad na výpočet; doplnenie správnej odpovede; podčiarknutie správnej odpovede; mapu hviezdnej oblohy, v ktorej bolo potrebné doplniť správne názvy vyznačených súhvezdí alebo objektov;
Planetárium -kolo vyžadovalo – pomenovanie premietaných telies a objektov, s prípadným uvedením súhvezdia, v ktorom sa nachádzajú;
ústne kolo – súťažiaci si ťahali otázku, ktorá pozostávala z dvoch častí; z oblasti všeobecnej astronómie alebo slnečnej sústavy.
Úlohy v krajských kolách súťaže boli v plnej kompetencii krajskej poroty.
https://sutaze.vesmir.sk/co-vies-o-hviezdach/clanok/3302-cvoh-20162017-krajske-kola-a-vysledkove-listiny/

Žádné komentáře:

Okomentovat