Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. července 2017

Hravo a netradične - 8.2.2117

Cieľ podujatia:
Hravou a netradičnou formou ukázať mladším amaveťákom aká môže biť fyzika zaujímavá.
Hravou formou sme si pripravili efektné pokusy z fyziky, inšpirovali sme sa reláciou "Dobre vedieť".


Program podujatia: V spolupráci starší a mladší amaveťáci sme si pripravili zaujímavú akciu. Touto zábavnou formou sme chceli ukázať aké sú prírodné vedy zaujímavé. Starší žiaci si pripravili pokusy, predviedli ich mladším spolužiakom a nakoniec vysvetlili princíp činnosti. Deťom sa akcia veľmi páčila.Na akcii sa zúčastnili aj rodičia, ktorí si tiež akciu pochvaľovali.

Žádné komentáře:

Okomentovat