Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. července 2017

Tajomstvá Zeme - 21.4.2017

Cieľ podujatia:
Odborná prednáška o vzniku jaskýň. Výskum jaskýň v našom regióne Gemer-Malohont.


Program podujatia: Prednášal známy jaskyniar RNDr. Ľudovít Gaál PhD.
Prednáška zameraná na prírodné úkazy, javy nášho regiónu.
Jaskyne, ktoré vznikli v zemskej kôre a ich skúmanie. Vápencové pohoria, krasové územia, vápencová stena, na ktorú tečie voda. Vápenec rozpustná hornina - voda - vznik kvapľov.Žádné komentáře:

Okomentovat