Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. července 2017

Športová olympiáda - 1.6.2017

Cieľ podujatia:
Dňa 1.6.2017 sa konala Školská športová olympiáda pri ZŠ P.Dobšinského v Rimavskej Sobote v spolupráci s AMAVETOM. Naši žiaci sú členovia AMAVETU.
Ráno sme začali prednáškou o dopingu. Žiaci si mali uvedomiť, že ŠPORT A DOPING nie sú kamaráti.Program podujatia: Starší žiaci dostali vedomostný test, ale z 15 tried ho dokázali urobiť na plný počet len dve. Po napísaní testu sa všetky triedy presunuli na športové ihrisko, kde sa konalo slávnostné zahájenie našej olympiády.
Mesiac pred začiatkom olympiády mali triedy pripraviť návrhy športového oblečenia našich reprezentantov.
V priebehu dňa, kým súťažili 6 – členné družstvá za triedu, ostatní žiaci písali literárne práce na tému : Kedy by som bol ochotný vziať doping ?
Po ukončení všetkých súťaží sa začali štafety tried , ktoré sme ale tento rok skrátili pre 1.stupeň na 15 minút a pre 2.stupeň na 20 minút, lebo sme začali behať na ihrisku pozde kvôli studenému počasiu. Znova sa ukázala vytrvalosť tried a boj o každé kolo...
Celkovo žiaci odbehli po spočítaní všetkých kilometrov 142 km.

Žádné komentáře:

Okomentovat